Dikmen Vadisi'nde Halkın İktidarını Kuranlar Parti İktidarını Savunanlar

Halk Cephesi, Dikmen Vadisi'nde 'devrimcilere saldırıldığı' yönünde iddialar gündeme getirdi. Vadi'deki direnişin altı yıllık öncüsü Barınma Hakkı Bürosu ve Vadi halkı temsilcilerinden oluşan Barınma Hakkı Meclisi de bir açıklama yaparak, saldırı iddiasını yalanlarken, sorunun kaynağında mahalle halkının iradesini tanımayan Halk Cephesi üyelerinin Vadi'yi provokasyona açık hale getirecek bir eylem yapma ısrarının bulunduğunu belirtti.

Halkinsesi.tv'de 14 Ağustos günü yayımlanan 'Devrimcilere saldırı' başlıklı haberde Dikmen Vadisi'nde eylem yapmak isteyen Halk Cephesi üyelerine Vadi halkının saldırdığı, Vadi'de bulunan Barınma Hakkı Bürosu'nun halkı saldırı için kışkırttığı iddialarına yer verildi. Haberde, Halk Cephesi üyelerinin Ankara'nın çeşitli semtlerinde 'evlerimizi yıktırtmayacağız' kampanyası kapsamında eylemler yaptığı belirtilerek Dikmen Vadisi'nde eylem yapılmasına izin verilmediği, bu engelleme sırasında Halkevcilerin "mahallelerinde devrimcileri istemediklerine" dair açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti.

Mahallede eylem yapmak isteyen devrimcilere saldırıldığı yönünde iddialar üzerine altı yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesine karşı mücadele eden Dikmen Vadisi'nde neler yaşandığı merak edilmişti.
Vadi halkı: 'Saldırı iddiaları yalan, halkın örgütlü iradesi tanınmıyor'
Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu bir açıklama yayımlayarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Vadi halkı, Halk Cephesi üyelerinin 14 Ağustos günü mahallelerinde kendi iradelerini hiçe sayarak, mahalle halkının temsil mekanizması olan Barınma Hakkı Meclisi'ne dahi ulaşmadan dışarıdan gelerek bir eylem yapma kararı almalarını doğru bulmadıklarını açıkladı.

Büro, bu nedenle eylemden bir gün önce eylem çağrısı yapan kitle örgütüne ziyarette bulunarak eyleme dair eleştiri ve çekincelerini ilettiklerini, bunları yazılı hale getirerek www.dikmenvadisi.org sitesinden tüm kamuoyuna da duyurduklarını ifade etti.

Zorunlu Bir Açıklama başlıklı bu metinde Vadi halkı, 14 Ağustos günü mahallelerinde bir eylem yapılacağını mahalleye asılan afişlerden öğrendilerini belirterek “Böyle bir eylemin bizden habersiz olarak ve direnişimize ne tür bir katkısı olacağını anlamadığımız biçimde, üstelik daha önce hiçbir kurum tarafından burada yapılmayan bir biçimde, bizi ve irademizi yok sayarak yapma amacınızı anlamış değiliz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Açıklamada altı yıldır kentsel dönüşüme karşı sürdürülen barınma hakkı mücadelesinde mahalle halkının bütününün iradesini temsil eden bir halk meclisi ve onun yürütme komitesi olduğu hatırlatılarak, Vadi halkının meşru iradesinin hiçe sayılarak eylem yapılmasını kabul etmeyeceği belirtilmişti. Ayrıca, mahallede yürütülen direnişe zarar vereceğine inanılan eylemin geri çekilmesi talebi dile getirilmişti.

Barınma Hakkı Bürosu tarafından 15 Ağustos günü yapılan ikinci bir açıklamada, bu uyarı ziyaretine rağmen 14 Ağustos akşamı Vadi'de meşalelerle eylem yapmak isteyen grubun, örgütlü iradelerini tanımadığı Vadi halkı ile karşı karşıya geldiği belirtildi.

Dost kişi ve kurumlara bilgilendirme amacıyla yapılan ikinci açıklamda Vadi halkının altı yıllık mücadelesinin ürünü olan barınma hakkı mücadelesinin örgütlerinin yaratıldığı hatırlatılarak mahalle temsilcilerinin oluşturduğu bu iradenin tanınmaması eleştirildi.

Açıklamada Halkinsesi.tv'nin haberinde yer alan taşlı, sopalı saldırı iddiaları da yalanlanarak, Barınma Hakkı Bürosu ve mücadelenin öncülerine yönelik çirkin ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Eylemin Vadi halkının ısrarı ile yapılmadığı vurgulanırken, tek bir kişinin burnunun dahi kanamamasının yaşanan tatsız olaylar içinde tek olumlu gelişme olduğuna dikkat çekildi.

Vadi halkının açıklamasında saldırıya uğradıklarını iddia eden grubun Vadi'de yaşayan bir ailenin oğlunu kendi bildirilerini almayı kabul etmediği gerekçesi ile tehdit ettiği, barınma hakkı mücadelesinin öncü isimlerinden Tarık Çalışkan'ın gece geç saatlerde 'kapısına dayanılarak' tehdit edildiği de belirtiliyor.

Barınma Hakkı Bürosu'nun eylem ve eylem sırasında yaşanan gerginlik üzerine yaptığı açıklamanın tam metni ise şöyle:

Dost Kurum ve Kişilere Duyurulur

Dikmen Vadisi Halkı, provokatör bir grubun saldırısına uğramıştır.

Kendisine “Halk Cephesi” adı veren bir grubun Dikmen Vadisi’nde 3-4 gündür yol açtığı gelişmeler, Dikmen Vadisi halkına ve onun onurlu mücadelesine yönelik provokatif bir saldırıya dönüşmüştür.

Dikmen Vadisi halkı olarak, bilgimiz ve irademiz dışında mahallemize asılan afişlerden ve dağıtılan bildirilerden bu grup tarafından mahallemizde 14.08.2011 tarihinde akşam saat 20.00'da bir eylem yapılacağını öğrendik.

Vadi halkının kentsel dönüşüm yağmasına karşı barınma hakkı ve insanca bir yaşam talebiyle altı yıldır sürdürdüğü mücadelesini ve meşru iradesini hiçe sayarak, biz Vadi halkını ve örgütlülüğümüzü yok sayarak mahallemizde gerçekleştirmek istenen bu eyleme itiraz etmemize rağmen bu grup, gerilim ve çatışma çıkaracak söylem ve davranışlarına ısrarla devam etmiştir. Perşembe gününden itibaren yapacakları eylemin bildirisini mahallemizde dağıtmaya ve afişlerini asmaya yeltenen, hatta kimi mahalle sakinlerinin evlerine giden bu grup, provokatif tavrı ile ciddi gerilimlere yol açmıştır.

Nitekim bu grubun üyeleri, perşembe günü kapısını çalıp bildiri vermeye çalıştıkları mahallemizden bir aile ile tartışınca, bu ailenin genç oğlu kendilerine müdahale etmiştir. Barınma Hakkı Büromuzdan arkadaşlar olayı duyunca hemen müdahale ederek, çıkan kavganın büyümesini ve bu gruba mensup kişilere zarar gelmesini önlemişlerdir. Kendilerine, bu tutumlarının doğru olmadığı ve mahallede başıboş gezerek bildiri dağıtamayacakları, mahalle halkının örgütlü iradesini yok sayan eylem kararlarını gözden geçirmeleri gerektiği anlatılmıştır. Ancak bu grup üyeleri, Barınma Hakkı Büromuzu meşru olarak görmediklerini ve kararlarını tanımayacaklarını söylemişlerdir.

Ertesi gün, Barınma Hakkı Büromuzu meşru olarak görmediklerini ve kararlarını tanımayacaklarını söylemiş olan bu grup üyeleri, bu sefer de bizzat Barınma Hakkı Büromuza yaşanan olayları tartışmaya gelmişlerdir. Kendilerine Barınma Hakkı Büromuzun temsilcileri tarafından, Dikmen Vadisi halkının örgütlü mücadelesi anlatılmış, Vadi halkının haberi ve iradesi olmadan aldıkları bu eylem kararın yanlış olduğu ve olumsuz provokatif sonuçlar doğurabileceği, yapmak istediklerinin örgütlü bir halkın iradesini hiçe saymak olduğu söylenmiştir.

Barınma Hakkı Bürosu’nu meşru görmediklerini söyleyen bu kişilere, mahallede başlarına bir şey gelince neden büroya geldikleri ve mahalledeki her gelişmeden büroyu sorumlu tutmalarındaki çelişki de işaret edilmiştir. Buna rağmen, mahallemizle hiçbir ilgisi bulunmayan bu grubun sözcüleri, Vadi halkının örgütlü iradesini tanımayacaklarını ve eylem programlarını mahallede yürüteceklerini söylemişlerdir.

Aynı gün akşam 9.30’da bu provokatör gruba mensup kişiler, bu sefer de mahallemizin önderlerinden Tarık Çalışkan’ın evine tehditkar bir ziyarette bulunmuşlardır. Tarık Çalışkan’ın geç saatlerde gerçekleşen kapıya dayanma olayına tepki göstermesi üzerine bu şahıslar çekip gitmiştir.

Öte yandan bu grup çirkin bir şekilde, perşembe günü kendilerine tepki gösteren ailenin oğlunu "cezalandırmak" amacıyla, mahallemizde istihbarat çalışmasına girişebilme cüretini dahi gösterebilmiştir. Bu gelişme, Vadi halkının bu gruba yönelik tepkisini daha artırmış; söz konusu aile ve çocuğu, bu grubun gerçekleştireceği olası şiddet eylemlerine karşı halkın korumasına alınmıştır.

Ne acıdır ki, Vadi halkı olarak altı yıldır yıkım ekiplerine ve rant çetelerine karşı tuttuğumuz nöbetlere, şimdi mahallemizden bir aileyi ve çocuğunu bu gruba karşı koruma nöbeti de eklenmiştir.

Gelişmeler üzerine Dikmen Vadisi halkının başlıca karar mercii olan Barınma Hakkı Meclisi derhal toplanarak, gelişmeleri değerlendirmiş ve mahallemize dışarıdan gelen bu grubun eylem kararının geri alınması isteminin, yazılı olarak bildirilmesine karar verilmiştir.

Nitekim 13.08.2011 Cumartesi günüde mahallemizden bir heyet, Çankaya Kültür Derneği’ne giderek ilgili yazımızı tebliğ etmiştir. Ayrıca kamuoyunun da bilmesi açısından bu tebligatımızı internet sitemizde de yayınlamış bulunmaktayız.

Nitekim Vadi halkı olarak, 14.08.2011 akşamı saat 19.00 dan itibaren Barınma Hakkı Büromuzun önünde toplandık. Mahallemizde gerginlik yaratan bu gelişmelere ve her türlü uyarılarımıza rağmen bu grup mensupları da, 14.08.2011 akşamı saat 20.00’da eylemlerini yapmak için mahallemize geldi.

Mahallemizle hiçbir ilgisi olmayan ve tanınmayan 24 kişinin, söz konusu eylem için geldiği görülmüştür. Bu grubun eylem saatini iftar saatine denk getirmesinden kaynaklı, orucunu dahi açamayanlarımızın bulunduğunu Vadi halkı olarak, bu grup kitlesel olarak karşılanmış ve Vadi halkının iradesi ile örgütlülüğünü yok sayarak mahallemizde bu eylemi yapamayacakları kendilerine bir kez daha anlatılmıştır.

Bunun üzerine bu grup, biz Vadi halkına karşı bir oturma eylemi yapmaya da yeltenmiştir. Hatta anlaşılmaz bir cüret ile biz Vadi halkına, Vadi'yi temsil etmediğimiz dahi söylenmiştir. Bu provokasyon kokan eylem, biz Vadi halkının ısrarları sonucu yapılamamış ve en büyük sevincimiz odur ki, bize karşı yapılmaya çalışılan bu eylem, kimsenin burnu kanamadan sonlandırılmıştır. Olay sonrası yazdıkları yazıda halka karşı işledikleri suçlarını örtbas edebilmek için taşlar ve sopalarla saldırıya uğradıkları yalanını yazabilmişlerdir.

Bu grup, gerek eylem yapmaya geldikleri akşam, gerekse önceki günlerde sürekli yalan söylemiş ve çarpıtmalar yapmıştır. Nitekim, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali olaydan sonra geceleyin aceleyle kaleme aldıkları bir yazıyı çeşitli kurumlara göndermişlerdir. Yalan, iftira ve çarpıtma dolu bu yazı, bu kişilerin zihniyetini göstermesi açısından kıymetli bir belgedir.

Karşılarına dikilen kadın çocuk, genç yaşlı yüzlerce Vadili karşısında utanan ve Vadi'mizi terk eden bu kişiler, yazdıkları bu çirkin yazıda “mahalle dışından gelen insanların kendilerine saldırdığı”nı iddia edecek kadar akıl sağlıklarını da yitirmişlerdir. Dikmen Vadisi ile ilgisi olmayan ve dışarıdan gelip halkın iradesini hiçe sayan sadece o gün orada bulunan provokatör gruptur.

Olay sonrası suçluluk psikolojisi ile aceleyle yazdıkları çirkin yazıda geçen mahallemizde ilişkileri olduğu ve Barınma Hakkı Büromuzun onları korkutmaya çalıştığı gibi ifadeler tamamen yalandır. Mahallemizde herhangi bir ilişkileri olmadığı gibi onları seven sayan kimse de yoktur. Yine aynı yazıda mahallemizdeki mücadeleye büyük emekler vermiş arkadaşlarımızın isimleri yazılarak hedef gösterilmiştir.

İlerici demokrat kamuoyuna, dost kişi ve kurumlara çağrımızdır!

Bizi, Dikmen Vadisi Halkını tanıyorsunuz.

Yaklaşık altı yıldır süren onur mücadelemizi ve bu mücadele içinde yarattığımız değerleri yakından biliyorsunuz.

Bu değerler içinde belki de en önemlisi, biz Vadi halkının imece usulü el birliği ile kurduğu “Barınma Hakkı Bürosu” ve bu büro çatısı altında yaşattığımız, biz Vadi halkının yegane karar ve irade organı olan “Barınma Hakkı Meclisi”dir. Çok çeşitli politik görüşler, etnik ve mezhebi farklılıklar mahallemizde kardeşçe bir arada yaşamakta ve mücadele etmektedir. Barınma Hakkı Meclisi'mizde temsil edilmektedirler. Her hafta Cumartesi günü yaptığımız meclis toplantılarımızda kendi halk demokrasimizi işletmekteyiz. Vadimiz ile ilgili tüm kararlarımızı burada almaktayız.

Bizler, evimizi ve geleceğimizi savunmak üzere, rant çetelerine karşı belki de son kanlı kavgamıza hazırlandığımız bu zorlu günlerde; aktardığımız bu ve benzeri provokatif gelişmelerle uğraşmak, bunlarla zaman kaybetmek ve zaten gergin olan sinirlerimizin daha da gerilmesini istemiyoruz.

Vadimizde yaşanan bütün bu olumsuzluklardan, biz vadi halkını yok sayan ve bize rağmen gerçekleştirmeye çalıştıkları eylem nedeniyle doğrudan bu grup sorumludur. Bu gruptan, biz Vadi halkından derhal özür dilemesini ve bir daha biz Vadi halkının iradesini ve örgütlülüğünü hiçe sayan bu tip provokatif eylemlere kalkışmamasını istiyoruz.

Mahallemizin daha geçen ay yüzlerce çevik kuvvet polisi eşliğinde yaşadığı yıkım saldırısından sonra, her an benzer bir saldırıyı beklediğimiz şu günlerde, mahallemizi provokatif gelişmelerin içine düşürecek bu ve benzeri eylemlere karşı da bütün demokratik kamuoyunu, bütün dost kurum ve kişileri; bu grubu kınamaya ve mahallemizden uzak durmaları için elinden geleni yapmaya davet ediyoruz.

Vadi halkına yıllardır desteklerini esirgemeyen siz değerli kurumların destekleri bizler için her zaman çok önemli oldu. Desteklerinizin devamını beklerken, bu grubun engellenmesi için adım atmanızı da bekliyoruz.

Dikmen Vadisi ve Vadi halkının onurlu mücadelesi, o vadide yaşayan ve vadi ile mücadeleye emek vermiş, bedel ödemiş olan halkındır.

Saygılarımızla
http://dikmenvadisi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=1 alıntısıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder