Resmi Gazeteden Memur Sendikalarının Üye Sayıları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2011 TEMMUZ
İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Sendika üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı. Memur Sen, 515 üye ile en çok üyeye sahip sendika olurken, Türkiye Kamu Sen 394 bin ikinci, KESK ise 232 üye ile 3. en büyük konfederasyon oldu.

Hizmet Kolu Sıra No Hizmet Kolunun Adı Toplam Kamu Görevlileri Sayısı Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Sendika Dosya No Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
1 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri 181.595 BES (Büro Emekçileri Sendikası) KESK 32 22.311 12,29
TÜRK BÜRO - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 36 39.763 21,90
(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)
BÜRO MEMUR - SEN MEMUR-SEN 63 32.979 18,16
(Büro Memurları Sendikası)
BÜRO HAK-SEN HAK-SEN 89 1.236 0,68
(Büro Çalışanları Hak Sendikası)
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 124 887 0,49
(Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN BASK 127 568 0,31
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)
MES BAĞIMSIZ 144 67 0,04
(Müstakil Emekçiler Sendikası)
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) DESK 157 434 0,24
ADALET BÜRO -SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 158 667 0,37
2 Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 909.168 TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 12 179.300 19,72
EĞİTİM - SEN KESK 14 115.949 12,75
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
EĞİTİM - BİR - SEN MEMUR-SEN 28 195.695 21,52
( Eğitimciler Birliği Sendikası )
ÇES BAĞIMSIZ 41 19 0,00
(Çağdaş Eğitimciler Sendikası)
TEM - SEN BAĞIMSIZ 43 1.967 0,22
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ 106 404 0,04
(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
ANADOLU EĞİTİM-SEN DESK 112 245 0,03
(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)
ATA EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ 116 61 0,01
(Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM-İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 120 23.353 2,57
(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)
TEÇ-SEN BAĞIMSIZ 125 4.648 0,51
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)
KUVAYI EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ 126 9 0,00
( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası)
EĞİTİM HAK-SEN HAK-SEN 132 687 0,08
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)
AND-SEN BAĞIMSIZ 138 442 0,05
( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)
EÇSEN BAĞIMSIZ 153 4 0,00
(Eğitim Çalışanları Sendikası)
TÜM EĞİTİM BİR-SEN BAĞIMSIZ 154 58 0,01
(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI BASK 156 251 0,03
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
DES BAĞIMSIZ 161 402 0,04
(Demokrat Eğitimciler Sendikası)
BİRLİK EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ 163 281 0,03
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
EY-SEN BAĞIMSIZ 166 171 0,02
(Eğitim Yöneticileri Sendikası)
BİLGEÇ-SEN BAĞIMSIZ 168 122 0,01
(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM SÖZ-SEN BAĞIMSIZ 170 255 0,03
(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)
MEÇ-SEN BAĞIMSIZ 172 25 0,00
(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)
TEG-SEN BAĞIMSIZ 173 136 0,01
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)
3 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 381.436 TÜRK SAĞLIK - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 5 93.035 24,39
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
SES KESK 16 41.520 10,89
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
SAĞLIK - SEN MEMUR-SEN 30 135.591 35,55
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 39 265 0,07
(Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
SAĞLIK-BİR BAĞIMSIZ 50 29 0,01
( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası )
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN BASK 87 782 0,21
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)
SAĞLIK HAK-SEN HAK-SEN 133 617 0,16
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)
TÜM SAĞLIK-SEN DESK 145 1.086 0,28
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
SÖZ-SEN BAĞIMSIZ 147 234 0,06
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)
ACİL-SEN BAĞIMSIZ 148 172 0,05
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Çalışanları Sendikası)
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAĞIMSIZ 151 18 0,00
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Çalışanları Sendikası)
HİZMET SAĞLIK-SEN BAĞIMSIZ 152 59 0,02
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası)
BİRLİK SAĞLIK-SEN BAĞIMSIZ 155 9 0,00
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)
SAĞLIK SÖZ-SEN BAĞIMSIZ 159 284 0,07
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)
SAĞLIK DEĞİŞİM-SEN BAĞIMSIZ 167 109 0,03
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Değişim Sendikası)
GENEL SAĞLIK-İŞ BAĞIMSIZ 169 482 0,13
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN BAĞIMSIZ 174 197 0,05
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
4 Yerel Yönetim Hizmetleri 99.655 TÜM BEL - SEN KESK 20 28.516 28,61
(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)
TÜRK YEREL HİZMET - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 25 13.288 13,33
(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )
BEM - BİR - SEN MEMUR-SEN 51 39.856 39,99
(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)
YEREL - İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 131 985 0,99
(Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)
YEREL HAK-SEN HAK-SEN 136 219 0,22
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN BASK 140 167 0,17
(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)
5 Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri 36.895 TÜRK HABER - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 6 12.377 33,55
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )
HABER - SEN KESK 19 4.264 11,56
(Basın Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası )
BİRLİK HABER - SEN MEMUR-SEN 53 8.583 23,26
( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )
BAĞIMSIZ HABER - SEN BASK 102 881 2,39
(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )
HABER HAK- SEN HAK-SEN 134 18 0,05
(Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası )
DEMOKRAT HABER-SEN DESK 162 77 0,21
(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası )
6 Kültür ve Sanat Hizmetleri 17.961 TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 8 2.652 14,77
(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
KÜLTÜR SANAT - SEN KESK 10 3.883 21,62
(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)
KÜLTÜR MEMUR - SEN MEMUR-SEN 84 2.610 14,53
(Kültür Memurları Sendikası)
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN BASK 117 82 0,46
(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)
KÜLTÜR SANAT-İŞ BİRLEŞİK KAMU-İŞ 135 188 1,05
(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)
7 Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri 31.870 TÜRK İMAR - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 22 6.083 19,09
(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)
YAPI YOL - SEN KESK 29 4.198 13,17
(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)
BAYINDIR MEMUR - SEN MEMUR-SEN 55 7.714 24,20
(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN BASK 86 338 1,06
(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)
İMAR HAK - SEN HAK-SEN 139 295 0,93
( İmar Çalışanları Hak Sendikası)
8 Ulaştırma Hizmetleri 26.047 TÜRK ULAŞIM - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 11 6.545 25,13
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
BTS KESK 21 3.213 12,34
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)
ULAŞTIRMA MEMUR - SEN MEMUR-SEN 85 5.531 21,23
(Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası )
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN BASK 104 115 0,44
( Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası)
ULAŞTIRMA FAAL - SEN DESK 122 33 0,13
(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)
ULAŞIM HAK - SEN BAĞIMSIZ 129 144 0,55
(Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası)
UDEM HAK - SEN HAK-SEN 146 47 0,18
(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)
9 Tarım ve Ormancılık Hizmetleri 52.120 TARIM ORKAM - SEN KESK 4 3.341 6,41
(Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
TÜRK TARIM ORMAN - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 24 13.567 26,03
(Türkiye Tarım - Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TOÇ BİR - SEN MEMUR-SEN 34 25.587 49,09
(Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası)
BATOÇ-SEN BASK 90 161 0,31
(Bağımsız Tarım - Orman ve Çevre Sendikası)
TOÇ HAK - SEN HAK-SEN 128 299 0,57
(Tarım - Orman ve Çevre Hak Sendikası)
BİRLİK TARIM ORMAN - SEN (Birlik Gıda Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 160 21 0,04
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 164 744 1,43
DEM -TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) DESK 171 126 0,24
10 Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri 37.891 TÜRK ENERJİ - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 7 7.324 19,33
(Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )
ESM KESK 27 4.311 11,38
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)
ENERJİ BİR - SEN MEMUR-SEN 35 11.362 29,99
( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN BASK 91 175 0,46
(Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )
ENERJİ HAK - SEN HAK-SEN 130 81 0,21
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)
11 Diyanet ve Vakıf Hizmetleri 99.905 TÜRK DİYANET VAKIF - SEN TÜRKİYE KAMU - SEN 9 20.563 20,58
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
DİYANET - SEN MEMUR-SEN 18 49.870 49,92
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)
DİVES KESK 74 577 0,58
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN BASK 115 107 0,11
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
DİVA-SEN BAĞIMSIZ 118 3.954 3,96
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
DİN BİR-SEN DESK 149 2.145 2,15
(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)
Toplam Memur Sayısı: 1.874.543 Toplam Sendikalı Memur Sayısı: 1.195.102 63,75
.....
Dosya No KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI TOPLAM ÜYE SAYISI
17 KESK 232.083
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
26 TÜRKİYE KAMU-SEN 394.497
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)
52 MEMUR-SEN 515.378
(Memur Sendikaları Konfederasyonu)
92 BASK 3.627
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)
98 BAĞIMSIZLAR 15.450
141 BİRLEŞİK KAMU-İŞ 26.422
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)
142 HAK-SEN 3.499
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)
165 DESK 4.146
(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)
GENEL TOPLAM 1.195.102
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder