Noe-liberalizm Tırmanıyor...

'MEB okulları 49 yıllığına kiralayacak'
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanun hükmünde kararname aracılığıyla yaptığı okulları 49 yıllığına kiraya verebileceği düzenleme tepki gösteren Eğitim-Sen bir basın açıklması yayımladı
14 Eylül 2011 gün ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile eğitimin piyasa ilişkileri içine çekileceği bir düzenleme yapılmasına dair Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) bir basın açıklaması yayımladı.
Kamu hizmeti şirketlere devredilecek
Eğitim-Sen, kararnamenin "İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı" başlığı altında düzenlenen 23. maddesinde yer alan hükümlerin Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen maddedeki hükümlerden aynen alındığını belirtti. Açıklamada "Kamu-özel ortaklığı" olarak da bilinen uygulamaların "yap-işlet" ya da "yap-işlet-devret" modellerinden farkının kamu hizmetinin şirket ya da şirketlere kiralanmasının ve devredilmesinin planlanması olduğu ifade edildi. Eğitim-Sen'in açıklamasında kararnamedeki üç maddeye dikkat çekildi. Buna göre:

(1) d) Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek.

(3) a) Yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.

c) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, eğitim öğretim donanımının bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki eğitim öğretim tesislerinde eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

Eğitim-Sen bu gidişe izin vermeyecek
"Düzenlemenin en basit anlamı şudur: Devlet, kamu okullarını şirketlere peşkeş çekecektir" denilen açıklamada Eğitim-Sen'in bu gidişe izin vermeyeceği, gerekli hukuksal adımların atılacağı, parasız ve nitelikli eğitim hakkı mücadelesinin sürdürüleceği dile getirildi.

Sendika.Org 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder