Hopa’yı savunmak yaşamı savunmaktır! –Hopa tutukluları

31 Mayıs günü Ankara'da sokağa çıkanlar AKP zulmüne karşı Hopa halkıyla dayanışmanın en güzel örneğini sergilediler. Şimdi bizler, neoliberalizmin mağduru olan herkesi, toplumsal muhalefetin bütün kesimlerini Ankara'daki arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz

Neoliberal talan rejimin temsilcisi AKP, baskı ve zor aygıtlarını kullanarak toplumsal muhalefetin bütün kesimlerini sindirmeye çalışıyor. Yaşamın bütün alanlarında neoliberalizmin ortaya çıkardığı yıkıma karşı itiraz sesini yükseltenler, egemenlerin öfkesini üzerine çekiyor. AKP iktidarı demokratik tepki ve hak arama biçimlerine yönelik büyük bir tahammülsüzlük gösteriyor. Copla ve biber gazıyla terbiye edilmeye çalışılan toplumsal muhalefet, bu yetmeyince her an herkesi içine alabilecek şekilde yaygın bir tutuklama terörü ile soluksuz bırakılmak isteniyor. Parasız eğitim isteyenler, derelerinin sermayeye peşkeş çekilmesine karşı çıkanlar, Kürtler, gazeteciler, aydınlar, hukukçular tutuklanarak hapishanelere gönderiliyor.Bizler de bu tahammülsüzlük ve sindirme girişimlerinden nasibimizi aldık. Hopa halkı 31 Mayıs günü hidroelektrik santral (HES) projeleriyle satılmak istenen derelerine, özelleştirme uygulamalarıyla değersizleştirilen çayına sahip çıkmak için, bu politikaların sorumlusu olan AKP iktidarını protesto etti. Neoliberalizmin mağduru olan milyonlarca insanın sesi olan Hopa halkının bu onurlu direnişi, polis terörü ve zulüm ile karşılık buldu. Öfke ile kuşanarak Hopa'ya gelen polisin azgınca saldırısı sonucu emekli öğretmen Metin Lokumcu katledildi. Bununla yetinmeyen siyası iktidar ve özel olarak da Tayyip Erdoğan, Hopa’dan öç alma derdine düştü ve başlatılan tutuklama terörü ile bizler tutsak edildik.

Hopa'daki polis terörü ve devlet zulmü ülkemizin pek çok şehrinde protesto edildi. Hopa halkı ile dayanışma ve destek için yapılan geniş çaplı eylemler karşısında şaşkınlığa düşen AKP iktidarı, polisin Hopalılara saldırısına ve Metin Lokumcu'nun öldürülmesine karşı sessiz kalmayan Ankara'daki arkadaşlarımızı da tutuklattırdı. Sadece Hopa halkına destek oldukları için, zorlama deliller ve gerçek dışı senaryolarla terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Ankara'daki arkadaşlarımız 9 Aralık'ta mahkemeye çıkarılacaklar.

31 Mayıs günü Ankara'da sokağa çıkanlar AKP zulmüne karşı Hopa halkıyla dayanışmanın en güzel örneğini sergilediler. Şimdi bizler, neoliberalizmin mağduru olan herkesi, toplumsal muhalefetin bütün kesimlerini Ankara'daki arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Hopa'ya sahip çıkmak HES'lere karşı doğaya ve yaşama sahip çıkmaktır. Hopa'ya sahip çıkmak neoliberalizmin bir bir elimizden almaya çalıştığı haklarımıza sahip çıkmaktır. Hopa'da yaşam savunuldu. Hopa'yı savunmak yaşamı savunmaktır!

* Hopa Tutukluları
Arhavi cezaevi / Artvin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder